February 23, 2021

DEFINITIVNI GOVOR TELA PDF

Title, Definitivni vodič kroz govor tela. Authors, Allan Pease, Barbara Pease. Translated by, Tanja Milosavljević. Edition, 2. Publisher, Mono i Manjana, This Page is automatically generated based on what Facebook users are interested in, and not affiliated with or endorsed by anyone associated with the topic. 1 ALAN I BARBARA PIZ Autori knjige Zašto muškarci ne slušaju, a žene ne tumače mape Definitivni vodič kroz GOVOR TELA 2 MONO.

Author: Keshakar Samular
Country: Puerto Rico
Language: English (Spanish)
Genre: Career
Published (Last): 1 November 2010
Pages: 190
PDF File Size: 15.55 Mb
ePub File Size: 9.69 Mb
ISBN: 782-3-54289-739-7
Downloads: 75073
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Kenris

Zanimljiva raz-lika je u tome to teela ene sklone da vie raire ruke u blizini mu-karaca koje smatraju privlanim, dok u blizini agresivnih ili ne-privlanih mukaraca prekrtaju ruke na grudima.

Uradie sve to traim. Veina mukaraca toga uopte nije svesna. Jo uvek se mnoge zakletve polau s rukom poloenom na srce, a kad se neko zaklinje na sudu, jedan dlan se podie uvis; levi dlan polae na Bibliju, dok desni podie uvis, tako da mogu da ga vide lanovi porote. Verovatan ishod je da mlai direktor, poto se rukuju, zauzi-ma stav s prekrtenim rukama i podignutim palcima. Potom bi, s brourama u rukama, izranjao dru-gi goor, glatko obrijanog lica, tamne kose i u plavoj koulji.

Vrlo je malo ljudi koji uopte razmiljaju o tome kako se ponaa-ju njihove ruke ili o nainu na koji se rukuju s nekim. Ruica za pumpuStopa kredibiliteta: Mada inicijator moda ima entuzijasti-an stav prema primaocu, zapravo mu manjka poverenja u sebe. Upamtite da znaenje poruke koju emituje govor tela lei i u primaocu, kao i u onome ko je alje.

Ustanovili gobor i da su neke ene, u odreenim drutvenim kontekstima, sklone da se “mlako” rukuju definutivni mukarcem, kako bi nagovestile potinjenost.

Definitivni vodič kroz govor tela – Allan Pease, Barbara Pease – Google Books

Prema tome, prvo gde treba prove-ravati definitvini osmeha jesu borice oko oiju. Bez obzira na kulturu, rei i pokreti javljaju se zajedno s ta-kvom predvidljivou da je Berdvistel prvi izneo tvrdnju da bi do-bro uvebana osoba trebalo da, samo sluajui njen glas, bude u stanju da kae koje pokrete pravi neka osoba. Pri tom bi trebalo uoiti dva znaajna elementa. Kad se sni49Prepoznajete li ovog glumca?

Telefonirali smo njegovom bivem efu i utvrdili da je na kandidat otputen, i to zbog toga to je dilovao drogu osta-lim zaposlenima. Ruica za pumpuHolandska poslasticaRukovanje Rabina i ArafataNa donjoj fotografiji prikazani su pokojni izraelski premijer Ji-cak Rabin i takoe pokojni palestinski voa Jaser Gpvor, kako se Neije dwfinitivni umee klasifikovalo se kao dobro ili loe, u onoj meri u kojoj je ta osoba umela da kori-sti gestove i telesne signale u komuniciranju s publikom.

  ENID BLYTON 5 FIND OUTERS PDF

Definitivni vodič kroz govor tela

Mukarci se rukuju na isti na-in bez obzira na to koliko iroke poglede imaju. Hilari Klinton koristi ovaj skup signala onda kad nije ubeenaAko vi, kao govornik, upitate sluaoca prikazanog definitivvni pret-hodnoj strani za miljenje o neemu to ste rekli, a on vam odvra-ti da se ne slae s vama, njegov govor tela podudara se s njegovim usmeno 20izgovorenim reenicama.

U eksperimentu koji se sastojao u rangiranju privlanosti ena prikazanih na 15fatografija, na kojima su imale srene, tune i neutralne izraze li-auestvovalo je ispitanika.

Ako ste poslovna ena,davanje znaka drugima da nameravate da se rukujete, da ih ne biste uhvatili nespremne, predstavlja dobru strategiju. Uzmimo, na primer, takmienja kao to su izbor za Mis sveta ili Mis definutivni, na kojima svaka takmiarka studiozno prouava tovor telesnih pokreta koji odaju utisak topline i iskrenosti.

Kako da zadrite kontakt pogledom na nudistikoj plai Kako da privuetc panju mukarca Veina laova gleda vas pravo u oi Kako da izbegnete napad iii zlostavljanje Pogled iskosaPojaano trcptanjcNemiran pogledGeografija licaPria o politiarimaDuo, zagledaj se u moje oiPrvih 20 sekundi razgovoraNa koji ste kanal podeeni?

Rezultat toga je da lju-di mogu da “seckaju” izdisaj i prilagoavaju ga kako bi proizvo-diJigovori smeh. Dranje ruku u depovima omiljena je smicalica mukaraca koji ne ele da sudeluju u razgovoru. O kulturnim razlikama bie rei neto kasnije, u Poglavlju 5. Iz govoe se pojavi seljak i upita: Sve dok neko dri ruke prekrstene na grudima, znai da zadrava negativan stav.

Ncuorolog Hcnri Rubenstajn ustanovio je da jedan minut dobrogsmeha obezbeuje narednih 45 minuta oputanja. U adultnoj dobi, ovo moe da dovede do neprijatnih situacija onda kad mukarac prvi prui ruku, u nameri da se rukuju, ali je37ena ne primeti – jer je u prvim trenucima sklona da se vie usredsredi na njegovo lice. Post on Oct views. Osoba koju ste zamolili da pomeri predmet nee imati utisak da je naterana na to i definifivni se nee oseati ugro-ena vaim zahtevom.

Na primer, engleska re “dressing” ima najmanje deset znaenja, meu kojima su oblaenje odee, sos kojim se preliva jelo, na-dev za ivinsko peenje, ono ime se previja rana, ubrivo i ti-marenje konja. Drugo je “razigrano lice” na kojem se pokazuju zubi, uglovi usta i oiju su povueni navie i proizvode se vokalni zvuci, slini ljudskom smehu.

Pre pronalaska radija, komuniciranje se veinom odvijalo pi-smenim putem, preko knjiga, pisama i novina, to je znailo da su i runi politiari i loi govornici, poput Abrahama Linkolna, mogli da imaju uspeha ukoliko su posedovali istrajnost i itakru-kopis. Mada spolja delujete kao discipiinovana oso-ba koja ume da se kontrolise, skloni se da se iznutra kidate i brinete, a povremeno se pitate da li ste napravili pravi izbor ili doneli pravu odluku.

  LIBER SANCTI IACOBI PDF

Izgleda da je posredi vid obaranja po-gleda i verovatno je uroeni gest, budui da ga koriste i ljudi koji su rodeni slepi. Na primer, eanje po glavi moe da znai naj-razliitije stvari preznojavanje, nesigurnost, perut, buve, za-boravnost ili laganje u zavisnosti od ostalih gestova koji se istovremeno javljaju.

Jedna od najozbiljnijih greaka koje ine poetnici u govoru te-la jeste tumaenje pojedinih gestova nezavisno od ostalih gesto-va ili okolnosti. Ovo istraivanje pokazuje da se ene osmehuju mnogo vie od mukaraca, u drutvenim i poslovnim situacijama, zbog ega mo-gu da deluju podreeno ili siabo pri susretu s mukarcem koji se ne osmehuje.

Moderni Ijudi su manje vini tumaenju govora tela u odnosu na svoje pretke, zato sto nas u tome ometaju rei.

Definitivni vodič kroz govor tela –

Kad se izvetite u tuma-enju govora tela, moete da odete na urku, sednete u oak i ce-le veeri uivate u posmatranju rituala govora tela drugih definitivnj. Jesmo li vam dobro “pogodili”?

Dlan okrenut navie jeste poloaj kojim se pokazuju pokor-nost i izostanakpretnje i podsea na moleivi gest ulinogprosja-ka, dokiz evolutivne perspektive pokazuje da osoba ne dri nika-kvo oruje. Iskljuite ton i pokuajte da posmatranjem slike shvatite o emu je re.

Druga grupa dobrovolja-ca prolazila je kroz isti proces, ali je njima reeno da tokom preda-vanja dre ruke vrsto prekrstene na grudima. Cesto se deava da kupci imaju skrivene razloge koje trgovci ni-kad ne otkriju, zato to ne uoe ni prekrtene ruke ni skup sig-nala koji ih prati, koji fela do znanja da kupac ima negativan stav u vezi s neim.

Ovo je dalji roak Mrtve ribe, mada krui i manje vlaan i lepljiv na dodir. S tim to sad tano znate ta je to, gde se nalazi i ta da uradite u govr pogledu. Studije pokazuju da se ene smeju mukarcima koji ih privlae, te da muskarce privlae ene koje im sesmeju. Prvo, uverite se da su va i dlan drugc osobe u vertikalnom poloaju, tako da niko nije dominantan ili potinjen.